forbot
Tất cả các nước
Phần mềm Kế toán BAS đặt hàng tại TP. Hồ Chí Minh  Việt Nam | Giá thành , Thông tin về Phần mềm Kế toán BAS TP. Hồ Chí Minh  tại Việt Nam, từ Golden Land, Group. Kiểm toán phần mềm | AllBiz
Việt
  Phần mềm Kế toán BAS đặt hàng tại TP. Hồ Chí Minh  Việt Nam | Giá thành , Thông tin về Phần mềm Kế toán BAS TP. Hồ Chí Minh  tại Việt Nam, từ Golden Land, Group. Kiểm toán phần mềm | AllBiz
  Ngoại tệ (VND)
  Phần mềm Kế toán BAS đặt hàng tại TP. Hồ Chí Minh  Việt Nam | Giá thành , Thông tin về Phần mềm Kế toán BAS TP. Hồ Chí Minh  tại Việt Nam, từ Golden Land, Group. Kiểm toán phần mềm | AllBiz
  Tất cả các mục hàng
  Thêm vào mục tuyển chọn
  Chia xẻ với   ID: 1182:193
  Đặt hàng Phần mềm Kế toán BAS
  Mô tả
  • Tên gọi: Tên gọi của Phần mềm kế toán là BAS (Business Accounting System),
  • Phần mềm kế toán BAS dùng cho các Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ, xây dựng ...
  • Phần mềm kế toán BAS thiết kế theo thông tư 103/2005/TT - BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài Chính về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán,
  • Được cập nhập theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài Chính và theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài Chính,
  • Được cập nhật theo Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính;
  • Giao diện làm việc: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Hoa
  • Ngôn ngữ trên các báo cáo Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Hoa
  • Hình thức ghi sổ Nhật ký chung/ Nhật ký sổ cái/ Chứng từ ghi sổ
  • Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho: Bình quân gia quyền - LIFO- FIFO
  Những hình ảnh
  • Phần mềm Kế toán BAS
  • more

   Bạn có muốn xem nhiều hình ảnh hơn nữa?

   Gửi tin nhắn
  Mua phần mềm kế toán bas
  Đặt hàng
  Phần mềm Kế toán BAS
  Hỏi lại giá
  Hoặc bạn hãy liên lạc với người bán hàng
  Try to describe briefly the essence of your question to the seller (at least 20 symbols)
  Go backin section "Kiểm toán phần mềm"
  View also các dịch vụ thể loại "Kiểm toán CNTT"
  trong
  by the goods
  Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
  Dòng bắt buộc không được điền
  Dòng điền không đúng
  Dòng điền không đúng
  Compare0
  ClearMục đã chọn: 0